Home इतर आली दिवाळी

आली दिवाळी

78 views
0
Indian family people celebrating Diwali festival of India in vector

हर्ष सोबत घेवुनी आली दिवाळी
तम निराशा भेदुनी आली दिवाळी

चैकटीवर रंग हसला तोरणांचा
रोषणाई माळुनी आली दिवाळी

डोलतो आकाश कंदिल सांजवेळी
तरकांना स्पर्शुनी आली दिवाळी

स्नान होता रोज येतो गंध भुवरी
ब्ंाधने जोपासुनी आली दिवाळी

वैभवी समृध्द लक्ष्मी जागली
ज्योत पहिली होवुनी आली दिवाळी

राजवंशी दिप पणती शोभती
तेज घन ओवाळुनी आली दिवाळी