चांदोबा चांदोबा (बालगीत)

235
विदर्भ वतन समाचार नागपूर
   चांदोबा
चांदोबा चांदोबा
आकाशी बसतो
कला फीफ
लपून हसतो
ढगां मध्यमे
मोठे घर विशेष
बांग्ला भौती
चांदन्यांची रस
खेळ लपाछपी
खेण्या हुशार
तोडे तोंड डावी
मेडच पसार
पंदरच दिन
होतो मोठा मोठा
कनिका चकचा
खातो टी
मलिक सांग बाबा
झूप की नाही
सदा चाली
पन्याची घसाई
अय्याशी खेने
अवदेल मल
येतोस का खाली
माले
कशिल का टी
मझ्याशीच गट्टी
म्हनाल्स नाही
मी करेन कट्टी
श्री.युवराज गोवर्धन जगताप
    कटेगाव ता:- बरशी
     जिल्हा :- सोलापुरी
     8275171227